MENU

Mieszkanie i dom.

Mieszkanie.
Ubezpieczenie mieszkania zapewnia ochronę w przypadku zdarzeń losowych w postaci pożaru, włamania, kradzieży czy zdarzenia związanego z warunkami atmosferycznymi jak również w sytuacji kiedy zaleje nas sąsiad.

Chroni nas także w sytuacji, kiedy to z naszej winy wyrządzimy szkodę sąsiadowi, np. zalejemy sąsiada mieszkającego piętro niżej.
Polisa może zawierać opcję assistance dzięki której możemy skorzystać z pomocy specjalisty np. hydraulika, ślusarza itp.

Dodatkowo do polisy możemy dokupić: ryzyko wystąpienia przepięcia pokrycie kosztów poszukiwania szkody ubezpieczenie nnw

Kompleksowe ubezpieczenie mieszkania powinno zawierać: ubezpieczenie murów od ognia i innych zdarzeń losowych ubezpieczenie elementów stałych i ruchomych od zdarzeń losowych ubezpieczenie mienia od kradzieży odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym.


Dom.
Ubezpieczenie domu zapewnia ochronę w przypadku zdarzeń losowych w postaci pożaru, włamania, kradzieży czy zdarzenia związanego z warunkami atmosferycznymi.

Polisa może zawierać opcję assistance dzięki której możemy skorzystać z pomocy specjalisty np. hydraulika, ślusarza itp.
Dodatkowo do polisy możemy dokupić:
ryzyko wystąpienia przepięcia pokrycie kosztów poszukiwania szkody ubezpieczenie nnw

Kompleksowe ubezpieczenie domu powinno zawierać:
ubezpieczenie murów od ognia i innych zdarzeń losowych ubezpieczenie elementów stałych i ruchomych od zdarzeń losowych ubezpieczenie mienia od kradzieży odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym


Dom w budowie.
Ubezpieczenie to może chronić na wypadek zniszczenia dom lub mieszkanie w trakcie budowy. Polisa obejmuje też wszystkie stałe elementy zamontowane czy wykonane już w ubezpieczanej nieruchomości. Od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacją możesz też ubezpieczyć elementy w budowie domu lub lokalu w trakcie inwestycji.

Ochroną na wypadek zniszczenia są objęte wszystkie elementy domu lub mieszkania, które w dniu zdarzenia (np. pożaru) były już zainstalowane (np. kaloryfery, okna itp.) lub wykończone (np. podłogi, gładzie ścienne itp.).

W przypadku budowy domu jednorodzinnego, ochrona obejmuje również materiały budowlane zlokalizowane na terenie nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja. Ponadto możliwe jest ubezpieczenie ogrodzenia działki.

Niektóre elementy wykończeniowe domu lub lokalu w trakcie budowy mogą zostać ubezpieczone od kradzieży z włamaniem, rabunku lub dewastacji. Dotyczy to następujących przedmiotów, zdefiniowanych jako elementy w budowie:
drzwi z futrynami i zamkami, okien wraz ze szkleniem, zamknięciami i ościeżnicami, zabudowy balkonów/loggi/tarasów, instalacji, przyłączy mediów (wszelkiego rodzaju grzejników, zakończenia instalacji), zabezpieczeń przeciwwłamaniowych, elementów systemu alarmowego, pieców, kominków, klimatyzatorów, wentylatorów, pomp ciepła, wyposażenia kuchni, łazienki, wc, schodów, okładzin ścian, podłóg, schodów i sufitów.