MENU

Ubezpieczenia na życie i NNW.

Życie
Proponujemy optymalne ubezpieczenie ochronne, zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa przy niskiej składce. Dzięki gwarancji uregulowania zobowiązań finansowych ubezpieczonego, pozwala na zachowanie stabilności finansowej w razie nieszczęśliwego zdarzenia. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć dzięki licznym opcjom dodatkowym.

Chcesz chronić siebie i Twoją rodzinę na wypadek gdyby sprawy przybrały zły obrót? Obawiasz się, że Twoi bliscy będą mieli problemy ze spłatą kredytów w razie nieszczęśliwego zdarzenia losowego? Każdy chce bezpieczeństwa. Każdy chce dostatnio żyć, mieć własne mieszkanie, dobry samochód i spędzać wakacje w różnych miejscach świata. Dlatego korzystamy z życia i bierzemy kredyty. To całkiem normalne. Dobre ubezpieczenia zostały przygotowane tak, by chronić Ciebie i Twoją rodzinę na wypadek, gdyby sprawy przybrały zły obrót.

Możesz rozszerzyć swoje ubezpieczenie o następujące opcje dodatkowe:
trwałe inwalidztwo lub trwała niezdolność do pracy wskutek wypadku, złamania kości wskutek wypadku, poważne zachorowania, przejęcie opłacania składek przez Ubezpieczyciela na wypadek całkowitej niezdolności do pracy, śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, śmierć wskutek wypadku w ruchu lądowym wodnym lub powietrznym, leczenie szpitalne.


Ubezpieczenie szkolne.
Ubezpieczenie przeznaczone jest dla klienta indywidualnego, w pełni zastąpi ubezpieczenie szkolne grupowe, które rodzice opłacają w szkole a ponadto pozwala na elastyczne dopasowanie wariantu. Ochroną objęte są następstwa nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Zakres ubezpieczenia wybierany jest spośród 5 różnych opcji ubezpieczenia:

 • Opcji Podstawowej
 • Opcji Podstawowej Plus
 • Opcji Progresja
 • Opcji Ochrona
 • Opcji Ochrona Plus


 • Każda z opcji zawiera wiele różnych świadczeń, m.in.: śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW – w tym zawał serca i udar mózgu, uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW lub ataku padaczki, trwałe inwalidztwo częściowe, zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, zwrot kosztów przekwalifikowania osób niepełnosprawnych, złamania jednej lub więcej kości w wyniku NW, zachorowanie na sepsę, pogryzienie przez psa, śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW, oraz nagłe zatrucie gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem.

  Dodatkowo każdą z opcji można rozszerzyć o dowolnie wybrane rodzaje ubezpieczeń:

 • śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego,
 • oparzenia w wyniku NW,
 • odmrożenia,
 • pobyt w szpitalu w wyniku NW,
 • pobytu w szpitalu w wyniku choroby,
 • poważne zachorowania,
 • koszty operacji plastycznych w wyniku NW,
 • operacje w wyniku NW,
 • operacje w wyniku choroby,
 • koszty leczenia w wyniku NW,
 • czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub pracy w NW,
 • zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca,
 • koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW,
 • uciążliwe leczenie w wyniku NW,
 • Assistance Edu Plus.