MENU

Podróż.

Podróż.
Ubezpieczenie podróży zagranicznych zapewnia kompleksową ochronę wszystkim osobom wyjeżdżającym za granicę, bez względu na to czy jadą na wakacje, do pracy, na wyjazd służbowy czy aktywnie uprawiają sport.

Zakres ubezpieczenia jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi koszty leczenia, usługi assistance, NNW, OC, bagaż podróżny oraz odwołanie imprezy. Sam wybierasz najdogodniejszy dla siebie zakres i sumy ubezpieczenia. Dzięki temu zawsze czujesz się w podróży pewnie i bezpiecznie.

Polisa może obejmować także:
dojazd lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania, jeśli wymaga tego Twój stan zdrowia pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej w czasie podróży pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa w górach i na morzu ochrona od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim ubezpieczenie od kradzieży sprzętu sportowego


Narty.
Ubezpieczenie podróży zagranicznych z opcją narty / snowboard zapewnia kompleksową ochronę wszystkim osobom wyjeżdżającym za granicę, aktywnie uprawiającym sporty zimowe.